Installatie

Riolering

Het aanleggen van riolering is bij ieder (bedrijfs)pand anders. Wij leggen uw binnen– en buitenriool nauwkeurig en vakkundig aan. Ook kunt u bij ons terecht voor werkzaamheden met betrekking tot reparatie en renovatie en het oplossen van rioleringsproblemen.

Water- en gasinstallaties

Voor de aanleg van complete water- en gasleidingnetwerken in nieuwe panden of vernieuwing van water- en gasleidingen, aanpassingen aan de drinkwaterinstallatie of het verhelpen van lekkages staan onze vakmensen voor u klaar.

Ventilatie

Er zijn diverse, energiezuinige ventilatiemogelijkheden. vervangen voor: wij kunnen diverse soorten ventilatie installatie's aanbrengen zoals WTW en in de EPC hoog scorende installatie's.

Legionellapreventie

In ons drinkwater bevindt zich altijd een geringe hoeveelheid van de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan verzoorzaken. Als het water in het leidingnet stil staat of een verkeerde temperatuur heeft, kan deze bacterie zich verder ontwikkelen. Dit kan voorkomen worden met een risico-inventarisatie of beheersplan (particulier en bedrijfsleven).